Step by step до європейських стандартів

14.03.2019

В цьому році ми розпочинаємо впроваджувати новий моніторинг якості вод, який відповідає європейським стандартам. 

Для нас це серйозний виклик! 
Ми починаємо з «0», навчаємо фахівців, співпрацюємо з усіма стейкхолдерами!

В даний момент по всіх районах річкових басейнів України проводиться делініація масивів поверхневих вод, аналіз антропогенних впливів на них та визначення точок моніторингу.

Цей складний моніторинг, який включає в себе гідрохімію, гідробіологію, гідроморфологію, це тільки відправна точка для написання 9-ти ПЛАНІВ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМИ БАСЕЙНАМИ, які мають складатись з 11 розділів та затверджуватись КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.