ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня

ЗАТВЕРДЖЕНО
Басейновою Радою р. Дніпро
_________________ 20___ р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний конкурс
«Міжнародний День Дніпра»

Основні положення про конкурс «Міжнародний День Дніпра»

Дніпро – головна водна артерія України, значення якої в становленні та розвитку української нації, суспільного виробництва і для природного середовища країни не можна переоцінити.
Системний аналіз сучасного екологічного стану басейну Дніпра та організація управління охороною і використанням водних ресурсів свідчить, що розв’язання проблем екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води в сучасних умовах вимагає концентрації значних сил і ресурсів багатьох галузей господарства басейну Дніпра, мобілізації місцевих ресурсів та ініціатив, посилення ролі громадськості та міжнародної спільноти.

Мета конкурсу

Метою конкурсу «Міжнародний день Дніпра» (далі - конкурс) є підвищення рівня громадської свідомості і відповідальності щодо охорони навколишнього природного середовища, зокрема водних ресурсів в басейні Дніпра, залученню усіх верств громадянського суспільства до практичної діяльності, спрямованої на екологічне оздоровлення у басейні Дніпра, поліпшення стану водних джерел, річок та водойм.
Підвищити екологічну і правову обізнаність населення, сприяти розвитку громадських ініціатив всіляко сприяти формуванню у свідомості людей пошани величі і значення Дніпра в екологічному, соціальному і духовному відрядженню українців.


Учасники конкурсу

Учасниками Конкурсу вважаються місцеві державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради, колективні та індивідуальні землевласники і водокористувачі, установи, підприємства усіх форм власності, загальноосвітні, професійно – технічні, позашкільні та вищі навчальні заклади, засоби масової інформації, громадські організації, представники приватного бізнесу, окремі громадяни, які надіслали до конкурсної обласної комісії відповідно оформлені матеріали з підсумками проведеної роботи за напрямками визначеними умовами конкурсу.

Напрями діяльності, що підтримуються конкурсом

1. Проведення робіт з екологічного басейну Дніпра органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, навчальними закладами, установами:
- впорядкування і догляд (очистка, залуження, заліснення) прибережних захисних смуг річок басейну р. Дніпро;
- винесення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у басейні р. Дніпро;
- відновлення та впорядкування водних джерел в басейні Дніпра (витоки річок, струмки);
- ліквідація стихійних звалищ сміття, незаконних торгівельних, побутових та виробничих об’єктів у прибережних захисних смугах водойм;
- облаштування організованих рекреаційних зон тимчасового відпочинку людей, які відповідають санітарним і екологічним вимогам;
- будівництво гідротехнічних, водоохоронних споруд по припиненню скиду стічних вод, запобіганню ерозії берегів та тампування скважин підземних вод.
2. Заходи інформаційно – просвітницької діяльності серед населення, зокрема підготовка та поширення серед громадськості, керівників підприємств та посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування різнопланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок, тощо): про значимість екологічно – здорової роботи Дніпра і плани дій з його охорони та відновлення:
- у засобах масової інформації за тематикою завдань конкурсу та висвітлення реалізації заходів, що ним підтримуються;
- проведення науково – практичних конференцій, конкурсів, виставок тощо;
- проведення заходів зі збереження історико – культурної спадщини в долинах річки Дніпро, зокрема, організація та підтримка у долині ріки еколого – етнографічних туристських маршрутів, баз відпочинку, «екологічних навчальних стежок» тощо;
- впровадження заходів з утримання у зразковому санітарному стані території прибережних смуг, особливо у межах населених пунктів, створення парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва в межах водоохоронних зон басейну;
- проведення громадських слухань з проблем відповідності стану басейну Дніпра вимогам Водного кодексу України та розгляд конкретних Планів дій з його поліпшення;
- організація постійно діючих фестивалів, народних свят, конкурсів, присвячених історичному минулому р. Дніпро, відродженню традицій та пам’ятних місць тощо.

Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться щорічно. Завершується конкурс підведенням підсумків і проведенням загальної природоохоронної акції – відзначенням в першу суботу липня – Міжнародного Дня Дніпра.
2. Для організації проведення конкурсу у всіх областях, що входять до басейну р. Дніпро створюються обласні конкурсні комісії. До складу комісій залучаються: представники водогосподарських та природоохоронних органів, представники законодавчих та виконавчих органів влади, громадських організацій, вчені тощо. Головою комісії, як правило, є член Басейнової Ради р. Дніпро.
Комісія розробляє організаційні заходи по проведенню конкурсу, надає практичну та методичну допомогу учасникам конкурсу, підводить підсумки, визначає переможців конкурсу та проводить їх нагородження.

Порядок підбиття підсумків конкурсу

1. Учасники конкурсу у встановлені обласною конкурсною комісією терміни подають їй заповнену відповідного зразка Анкету учасника конкурсу. Конкурсна комісія групує матеріали відповідно до напрямків (номінацій), аналізує та у відповідності до визначеного порядку визначає переможців. Система оцінок визначається комісією із врахуванням гідрографічних особливостей області та екологічний, соціальний і економічний ефект виконаного заходу.
Обласні конкурсні комісії до 14 липня кожного року до Секретаріату Басейнової Ради р. Дніпро _____________________________ в електронному (адреса) та письмовій формі за підписом Голови подають наступні матеріали:
- коротку інформацію про результати проведення конкурсу;
- копію протоколу про підведення підсумків конкурсу;
- подання з обгрунтовуючими матеріалами на відзначення Басейновою Радою р. Дніпро трьох кандидатів по кожному напрямку, що підтримуються конкурсом, а саме:
- проведення робіт по екологічному оздоровленню в басейні р. Дніпро, збереженню і відновленню водних ресурсів;
- еколого – просвітницька діяльність;
- меценатська, благодійна, спонсорська діяльність.
3. Басейнова Рада р. Дніпро у двотижневий термін розглядає подані обласними комісіями матеріали, визначає кращих переможців конкурсу. Перебіг конкурсу та його підсумки широко висвітлюються в засобах масової інформації.
Дніпровська Басейнова Рада р. Дніпро звертається до обласних Рад народних депутатів, обласних держадміністрацій та місцевих Голів усіх міст басейну при формуванні і затвердженні бюджетів усіх рівнів, передбачати кошти на організацію та проведення конкурсу, відзначення та матеріальне заохочення переможців, підтримку природоохоронних ініціатив місцевих громад та громадських організацій.

Виконавчий секретар  І. Дремлюга

Голова секції, член Басейнової Ради р. Дніпро  Є. Коваленко