ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня
Всі новини

Узагальнено дані статистичної звітності по формі №2ТП-водгосп (річна) за 2016 рік

14.03.2017

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами Звітів про використання води за формою №2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.
По Херсонській області станом на 01.01.2016 року обліком було охоплено       1628 водокористувачів, які повинні звітувати про використання води по формі №2ТП-водгосп (річна). На кінець року – 1660 водокористувачів. Фактично за 2016 рік звітувало 1205 водокористувачів.
Водоресурсний потенціал області та вжиття відповідних управлінських заходів дозволили у 2016 році забезпечити водою потреби населення та галузей економіки в повному обсязі. В області  поверхневі водні ресурси використовуються в основному для поливу сільськогосподарських культур. Підземні води використовуються для промислових потреб організацій, питних та санітарно-гігієнічних потреб населення та поливу присадибних ділянок для вирощування городніх культур.
Аналіз звітності за 2016 рік показав зменшення забору води на 34,0 млн. м3, а використання зменшилося на 47,4 млн. м3 у порівнянні з минулим роком.
Так, у 2016 році забір води з природних водних об’єктів склав 1432 млн. м³/рік, у тому числі з підземних водних об’єктів – 57,81 млн. м³/рік. Використання свіжої води, відповідно, склало 989,6 млн. м³/рік. З цього обсягу на виробничі потреби припадає     33,77 млн. м3 (3,4%), питні і санітарно-гігієнічні – 40,04 млн. м3 (4,1%), зрошення –     913,8 млн. м3 (92,3%),  на інші потреби – 1,956 млн. м3 (0,2%).
Найбільшими водоспоживачами в області є Каланчацький. Каховський, Новотроїцький, Скадовський та Чаплинський райони.
Серед галузей економіки найбільше води використовують підприємства промисловості, зокрема енергетики, будівельних матеріалів, машинобудівної, металообробної та харчової промисловості, а також сільське та комунальне господарства.
Не дивлячись на зменшення обсягів забору та використання води у 2016 році у порівнянні з минулим роком, ці показники по Херсонській області є одними з найбільших серед інших областей України.  
В звітному році з  45 об’єктів області у поверхневі водні об’єкти було скинуто 62,29 млн. м3 зворотних (стічних) вод, в тому числі  нормативно-чистих без очистки - 38,77 млн. м3, що на 7,53 млн. м3 менше, ніж у минулому році, нормативно-очищених - 22,532 млн. м3, що на 0,293 млн. м3  менше, ніж у 2015 році. Забруднених без очистки і недостатньо-очищених вод скинуто 0,989 млн. м3.
Забруднені стічні води скидають 7 об’єктів-забруднювачів. В 2016 році ними скинуто 0,989 млн. м3, що на 0,836 млн. м3 менше, ніж у попередньому році.