ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня
Всі новини

Підготовка кадрів у Чаплинському управлінні водного господарства

03.11.2015

Підбір, розстановка навчання і виховання кадрів – один із ключових моментів діяльності Чаплинського управління водного господарства. Адже від кожного робітника потрібна компетентність не тільки в здійсненні виробничих обов'язків на своєму робочому місці, але й у питаннях ефективного господарювання на рівні цеху, дільниці, усього управління в цілому.

Значною мірою результативна робота управління забезпечується завдяки підбору, розстановці, вихованню і перепідготовці кадрів. Сьогодні 50-річний досвід роботи дозволив створити, зберегти і примножити висококваліфікований колектив фахівців, які володіють значним професійним потенціалом у всіх сучасних напрямках водогосподарської діяльності.

У підрозділах Чаплинського управління водного господарства працюють 405 кваліфікованих фахівців, які здійснюють комплекс робіт з експлуатації та технічного обслуговування меліоративних міжгосподарських мереж, систем захисту територій та населених пунктів від підтоплення, забезпечення раціонального використання водних ресурсів та ін. Серед них 82 працівники інженерно-технічного персоналу та 323 робітника різних професій, а саме: машиністи насосних установок, оглядачі гiдротехнiчних об`єктiв, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, водії автотранспортних засобів, трактористи-машиністи сiльськогосподарського виробництва, електрогазозварники, токарі та ін.

Наразі від професійного рівня кожного працівника залежать темпи розвитку, стійке економічне зростання та визначення цілей діяльності управління на найближчу та віддалену перспективу. І як наслідок з кожним днем підвищуються вимоги до загальноосвітньої, економічної, технічної, технологічної підготовки робітників та інженерно – технічних працівників до рівня їхньої кваліфікації.

Робітничі кадри управління проходять підготовку на базі Державної Каховської технічної школи. Навчальний заклад забезпечує підготовку кваліфікованих робітників, перепідготовку з наданням другої професії (кваліфікації), підвищення кваліфікації робітників.

В технічній школі готують фахівців з наступних професій: машиніст насосних установок, водій автотранспортних засобів, електромонтер з обслуговування електроустановок, стропальник та ін.

Так з початку 2015 року навчено новим професіям (первинна професійна підготовка і перепідготовка) – 43 робітника та підвищено кваліфікаційні розряди 24 машиністам насосних установок. Протягом всієї трудової діяльності керівники та спеціалісти структурних підрозділів управління підвищують кваліфікацію, з метою оновлення теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів і особливостей розвитку виробництва на базі Державного інституту управління та економіки водних ресурсів у м. Києві та інших навчальних закладів.

На протязі поточного року підвищили свою кваліфікацію 29 інженерно-технічних працівників, у тому числі: у Державному інституті управління та економіки водних ресурсів м. Київ – 11 спеціалістів, у навчальних закладах різних типів за договорами – 28 фахівців.

Важливим для управління, а втім і для галузі в цілому, є створення сприятливих соціально-економічних умов для підвищення престижності праці меліоратора, формування особистості молодих спеціалістів, стимулювання їхньої творчої активності, розвитку здібностей, навичок.

Підбір молодих спеціалістів є предметом особливої уваги в роботі служби з управління персоналом. Підготовка фахівців здійснюється через співробітництво управління з провідними вищими навчальними закладами України –Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Одеським державним екологічним університетом, Херсонським державним аграрним університетом, Новокаховським політехнічним інститутом та ін. Готують вони спеціалістів за такими важливими для водного господарства напрямами підготовки якбудівництво, гідромеліорація, гідроенергетика, гідротехніка, гідрометеорологія, водні біоресурси та аквакультура, охорона праці та ін.

У рамках реалізації зазначеного співробітництва (2015 рік):

·  з метоюзалучення молодіу водогосподарську галузь 6випускників шкіл Чаплинського районунавчаються за направленнями Держводагентства Україниза різними спеціальностями;

·  на заочних відділеннях навчаються 14працівниківуправління, із них 5– за направленням Держводагентства;

·  студенти після закінчення навчання запрошуються на постійну роботу і стають істотним кадровим потенціалом нашого управління;

·  окремі фахівці підвищують свій професійний рівень отримуючи другу вищу освіту.

Поступово омолоджується кадровий склад управління. Нині в управлінні 96 працівників віком до 35 років. Працюють вони самовіддано, з повною віддачею виконують свої посадові обов’язки. Побільшало і спеціалістів з вищою освітою.

Служба з управлiння персоналом турбується про те, щоб в управлінні були створені необхідні умови для сумісництва навчання з роботою і дотримувались пільги, передбачені діючим законодавством. Крім того забезпечено постійне сприяння підвищенню кваліфікації працівників: оплачується навчання по спеціальностях, в яких є потреба, оформлюються оплачувані навчальні відпустки, забезпечується систематична участь працівників у семінарах, виставках, конференціях, різноманітних курсах підвищення кваліфікації.

Робота з персоналом в цьому напрямку доводить, що безперервне навчання приводить до постійного удосконалення професіоналізму. Кожна людина шляхом безперервного навчання може поліпшити виконання своєї роботи. З іншого боку, метою навчання є підготовка до більш відповідальної роботи і просування по службі. Підвищення професіоналізму саме як таке приносить людині задоволення, і вона стає сприйнятливою до нових ідей, що сприяє її творчому розвитку.

Які б прекрасні не були ідеї, інноваційні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без добре підготовленого та мотивованого персоналу високої ефективності роботи досягнути неможливо. Вже сьогодні вкладення в людські ресурси стають довгостроковим чинником конкурентоспроможності та стійкого функціонування управління.