У Каховському міжрайонному управлінні водного господарства постійно проводиться правова робота

20.01.2017

Щорічно колективом Каховського міжрайонного управління водного господарства виконується комплекс технічних, організаційних і господарських заходів, що забезпечують утримання у справному стані меліоративної мережі, споруд і обладнання, періодичний їх огляд, проведення планово-попереджувальних ремонтів і недопущення виникнення аварій, водорозподіл, регулювання водного режиму ґрунтів, контроль за підготовкою водокористувачами меліоративної мережі і споруд до роботи у поливний період. Тільки щоденна наполеглива, злагоджена робота між відділами і підрозділами управління дає змогу виконувати протягом року поставлені перед працівниками  управлінням виробничі завдання,є запорукою досягнутого.
Ось і зараз, з початком нового року, провідний юрисконсульт управління Булкін Р.С. здійснює контроль щодо відповідності наказів та розпоряджень управління вимогам чинного законодавства, за вхідними договорами щодо відповідності їх чинному законодавству. Проводить моніторинг змін у законодавчих та нормативно-правових актах та здійснює систематизацію відповідних змін, надає правову допомогу відділам та службам управління щодо підготовки до поливного сезону 2017 року.