ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня
Всі новини

Заступник Голови Державного Комітету України по водному господарству М.Бабич взяв участь у проведенні семінару з розповсюдження результатів європейського проекту «Водні сценарії для Європи та сусідніх країн» SCENES

16.03.2011

15 березня 2011 року заступник Голови Державного комітету України по водному господарству М.Бабич взяв участь у проведенні семінару з розповсюдження результатів європейського проекту «Водні сценарії для Європи та сусідніх країн» SCENES, що відбувся в Інституті гідротехніки і меліорації УААН.

На семінарі розглядалися питання щодо сучасних проблем водних ресурсів у світі та роль міжнародного співробітництва у їх вирішенні, стратегія розвитку водогосподарсько - меліоративного комплексу України та інші.
Проект SCENES в Україні виконувався Інститутом гідротехніки і меліорації НААН за участю Кримського науково-дослідницького Центру ІГіМ НААН та за підтримки Державного агентства водних ресурсів України і Республіканського комітету АР Крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству.

Мета проекту - розробка та аналіз сценаріїв щодо майбутнього водних ресурсів на європейському континенті та прилеглих територіях сусідніх країн на період до 2050 року.

Основні завдання проекту:

 • забезпечити відправну точку для довготермінового стратегічного планування водокористування;
 • привернути увагу політиків та громадськості до існуючих водних проблем;
 • надати можливість оцінити та скоригувати існуючи плани розвитку та використання водних ресурсів;
 • удосконалити наявні методи розробки сценаріїв щодо стану та використання водних ресурсів;
 • розробити та проаналізувати сценарії якості та кількості водних ресурсів у Європі до 2050 року шляхом запровадження процесу розробки сценаріїв на різних просторових рівнях (Європа, регіони, пілотні території);
 • оцінити соціально - економічні та екологічні наслідки реалізації різних типів сценаріїв;
 • підвищити обізнаність зацікавлених сторін та всіх учасників управління водними ресурсами щодо методу розробки водних сценаріїв та сприяти його впровадженню у практику роботи водогосподарських організацій.

Крім того, за окремим завданням проекту за участю зацікавлених сторін на національному рівні розпочато процес формування національного водного бачення та розроблено першу редакцію документу «Водне бачення для України», сутність якого полягає у забезпеченні високої якості та достатньої кількості водних ресурсів для населення, сталого розвитку галузей економіки, збереження навколишнього природного середовища відповідно до стандартів ЄС.

В результаті виконання проекту на пілотній території у АР Крим отримані наступні результати:

 • виконана комплексна оцінка поточного стану та проблем водогосподарсько-меліоративного комплексу Криму;
 • розроблено чотири концептуальних водних сценарії до 2050 року за методологією глобального екологічного огляду;

   

Пріоритет – Ринок
Ефективне використання водних ресурсів для виробництва продовольства для міжнародних і місцевих ринків в умовах глобалізації економіки
Інтенсивне зрошуване землеробство і розвиток туризму
Гармонізація законодавства в аграрному і водному секторах до європейських стандартів
Інвестиційні проекти відновлення внутрішньогосподарських систем
Впровадження сучасних водозберігаючих технологій і технологій очищення води
Зникнення невеликих господарств і збільшення кількості покинутих земель
Проблеми якості води і збереження місцевих водних ресурсів
Пріоритет – Політика
Ефективне використання водних ресурсів для продовольства при стійкому розвитку сільського господарства та туризму
Гармонізація законодавства в управлінні водними і земельними ресурсами і розвитку сільських територій до стандартів ЄС
Консолідація земельних і водних ресурсів за участю зацікавлених сторін
Функціонування великих, середніх і невеликих господарств, створення фермерських кооперативів та асоціацій водоземлекористувачів
Диверсифікація використання водних і земельних ресурсів
Розвиток кооперації із країнами Євросоюзу і Росією в галузі науки і освіти, виконання спільних проектів
Участь в регіональних проектах Євросоюзу для розвитку виробництва продуктів харчування і продажу їх на міжнародних ринках
Пріоритет – Сталий розвиток
Ефективне використання води для виробництва високоякісної продукції за умови збереження природних територій і екосистем
Зменшення споживання
Зростання свідомості в питаннях управління природними ресурсами
Розвиток самоврядування і участь місцевих організацій і населення в управлінні
Розвиток місцевих ринків збуту сільськогосподарської продукції
Розвиток туризму
Пріоритет - Безпека
Ефективне використання водних ресурсів для виробництва продовольства в об'ємах, що забезпечують продовольчу безпеку
Розподіл Криму на зони, в межах яких вводяться власні правила нормування водокористування та управління водними ресурсами
Впровадження водозберігаючих і енергозбережних технологій
Суворий контроль за водорозподілом
Інвестиції в розвиток місцевих водних джерел
 

 

 • розроблено довготермінові плани дій для реалізації кожного з обраних водних сценаріїв;
 • виконана адаптація та апробація комплексу агрогідрологічних моделей для планування водоземлекористування на сільських територіях при використанні водних ресурсів із місцевих водних джерел та Північно-Кримського каналу;
 • запропоновані загальні стратегічні напрямки та рекомендації щодо удосконалення регіональних планів розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу Криму;
 • виконана апробація та розповсюдження методології та методів розробки водних сценаріїв серед зацікавлених сторін;
 • розроблено систему індикаторів для оцінки стану водних ресурсів та водокористування, що можуть використовуватись для оцінки впливів різних сценаріїв на соціально - економічні та екологічні умови.