ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня
Всі новини

У Херсоні відбувся ІІ Міжнародний Екологічний Форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета»

20.11.2010

Останніми роками не викликає сумніву необхідність залучення уваги широкої громадськості і професіоналів до проблеми незадовільної екологічної ситуації, що, в тій чи іншій мірі, виявляється в усіх Європейських країнах у тому числі і в Україні. Взяті Україною зобов’язання відповідати міжнародним екологічним стандартам, а також активний економічний розвиток стають гарантією збільшення витрат на інвестування в природоохоронних сектор протягом найближчих років. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають спеціалізовані заходи, що надають широкі можливості для вирішення екологічних проблем.
Так, протягом двох днів 18-19 листопада 2010 року у приміщенні обласної наукової бібліотеки ім. О.Гончара м. Херсона за сприянням Посольства Королівства Норвегії в Україні під гаслом «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» працював І Екологічний Форум.
Основна місія заходу – сприяння збереженню природних ресурсів і біологічного різноманіття, сприяння встановленню екологічного благополуччя, стимулювання міжрегіонального та міжнародного співробітництва у справі охорони навколишнього природного середовища.
Захід проводився під патронатом Торгово-промислової палати (ТПП) України, Державного комітету України по водному господарству та Державної екологічної інспекції України, за підтримкою Херсонської державної адміністрації та Херсонської міської ради і був організований Московською та Херсонською торгово-промисловими палатами, Херсонським обласним виробничим управлінням меліорації та водного господарства та державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області.

Партнерами Форуму стали Смоленська ТПП і ТПП Асоціації міст Придніпров’я, до складу якої входить і Херсонська ТПП.
У заході також узяли участь представники дипломатичного корпусу, делегації з Москви, Смоленська, Придніпров’я, Республіки Білорусь, вчені з різних регіонів України. Активну участь у підготовці практичних секцій Форуму взяли херсонські вищі навчальні заклади і профільні організації.
Цілі Форуму:

 • досягнення максимальної взаємодії та залучення органів влади, місцевого самоврядування, наукової спільноти, ділових кіл, громадських та інших організацій у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
 • вироблення рекомендацій з ефективного та комплексного вирішення проблем раціонального природокористування, екологічного оздоровлення регіону та економічного розвитку в рівновазі з природою;
 • розширення ефективного міжрегіонального та міжнародного екологічного співробітництва.

Основні завдання форуму:

 • вдосконалення інституційних відносин у сфері екологічної безпеки та підвищення енергоефективності регіональної економіки;
 • стимулювання розвитку публічних і цивільних механізмів, спрямованих на створення умов для переходу до моделі гармонійного, енергетично та екологічно збалансованого розвитку територій;
 • демонстрація переваг сучасних природоохоронних розробок і технологій, розширення доступу до інформації про механізми їх впровадження і джерела фінансування;
 • реалізація пріоритетних напрямків розвитку водної галузі (Дніпровський водний басейн, водопостачання і водовідведення);
 • підвищення екологічної культури населення та формування почуття екологічної відповідальності;
 • вивчення та узагальнення досвіду міжрегіонального та міжнародного співробітництва у вирішенні питань комплексного використання природних ресурсів та поліпшення екологічної обстановки.

Програма ІІ Міжнародного Екологічного Форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» включала пленарну частину, а також практичні секції (у формі засідань за круглим столом) на теми: «Питання збереження та оздоровлення Дніпровського басейну – міжнародний погляд», «Екологія міського життя», «Екологія, вода і здоровий спосіб життя», «Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії», «Виховання екологічної культури та формування екологічної відповідальності», «Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду».
У чотирьох з них приймали участь спеціалісти Херсонського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства.
Так, перша секція, співголовою якої був начальник облводгоспу Єгор Євгенович Коваленко, провела «круглий стіл» на тему «Питання збереження та оздоровлення Дніпровського басейну – міжнародний погляд», який об’єднав разом із представниками Херсонського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства спеціалістів Херсонської обласної екологічної інспекції, Лабораторії науково-методичного керівництва системою гідрохімічних спостережень та узагальнення інформації (м.Новочеркаськ, Ростовська обл.. РФ), Державної Екологічної академії Мінприроди України, Національного університету водного господарства та природокористування, Інституту агроекології та економіки природокористування України, Інституту екології та біотехнології Національного університету біоресурсів та природокористування України, Запорізького Національного Університету, Херсонського державного аграрного університету, Белоцерковського державного аграрного університету та ін..
На порядку денному «круглого столу» розглядались наступні питання:

 • оцінка стану водних екосистем за комплексними показниками;
 • розвиток технології комплексного оцінювання якості поверхневих вод;
 • стан та перспективи екології річки Дніпро в Росії;
 • охорона навколишнього середовища: проблеми та шляхи поліпшення;
 • радіонуклідне забруднення вод Дніпровського басейну на півдні України;
 • сучасні інструментальні підходи експресного моніторингу оточуючого середовища та шляхи його ефективного відродження під час деяких критичних станів;
 • регіональна програма відродження заплавних водойм Нижнього Дніпра;
 • меліорації земель у заплаві р. Дніпра;
 • оздоровлення р. Інгулець та ландшафтів Інгулецького зрошувального масиву;
 • стабілізація гідрологічного режиму вимираючих, замулених донними відкладами озерних екосистем Волинської області;
 • екологічна концепція землеробства для водоохоронних зон;
 • питання відродження раритетного біорізноманіття заплавних екосистем Нижнього Дніпра;
 • формування геоінформаційної бази даних для екомоніторингу заплавних водойм Пониззя Дніпра;
 • оцінка екологічного стану водних екосистем відносно вмісту радіонуклідів в органах та тканинах риб.

Тема «Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду: стан, проблеми та перспективи розвитку» «круглого столу» іншої секції згуртувала фахівців Херсонського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства, державного управління охорони навколишнього середовища в Херсонській області, Управління культури та туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсонського державного університету, природоохоронних закладів, підприємців для вирішення нагальних питань, що стосуються сучасного стану та актуальних проблем природно-заповідного фонду Херсонщини, формування його позитивного іміджу як одного з головних факторів для розвитку екологічного туризму. Також під час «круглого столу» учасники підводили підсумки реалізації резолюції І-го Екологічного Форуму секції «Чистий Дніпро. Заповідний Дніпро» згідно до плану створення в області Національного природного парку «Нижньодніпровський» у 2010 році.
Є багато факторів, які впливають на якість нашого життя, але визначальним та найважливішим з них, звісно, є екологія, вода та здоровий спосіб життя. Саме ці фактори дають здоров’я та ті якісні сили, які роблять життя радістю.
«Круглий стіл» на тему «Екологія, вода та здоровий спосіб життя» був розрахований на представників державної виконавчої та законодавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників та спеціалістів підприємств у сфері сільського господарства, екологів виробничих підприємств, наукових співробітників, представників суспільних організацій в області охорони оточуючого середовища. Основна суть проблеми, яку розглядали під час даної практичної секції, полягає у тому, що у басейні Дніпра, який забезпечує 60% потреби України у прісній воді, сконцентровані сотні промислових підприємств в тому числі «брудних» (металургія, хімічна промисловість, видобуток руди та вугілля) та водоємні галузі (теплова та атомна енергетика). Брутальне втручання людини у природний стан екосистеми басейну Дніпра викликало значні екологічні проблеми, з яких першочергового рішення потребують наступні:

 • зміна гідрологічного режиму поверхневих вод;
 • хімічне забруднення;
 • затоплення та підтоплення територій;
 • штучне підвищення продуктивності водойм за рахунок збільшення змісту біогенних та органічних речовин;
 • деградація екосистем, зникнення біорізноманіття.

Форум став ефективним науковим майданчиком для обміну досвідом і обговорення практичних питань формування екологічної свідомості, раціонального природокористування, енергоефективності, а головне, - об’єднання зусиль партнерів для розширення всебічного міжрегіонального та міжнародного екологічного співробітництва.
Проведення таких масштабних заходів, як Міжнародний екологічний форум, сприяє максимальній ефективності впровадження екологічних реформ в усі сфери життя суспільства, законодавчим ініціативам на державному та міжнародному рівнях.

Валентина Давиденко,
провідний фахівець із зв’язків з громадськістю
та пресою Херсонського облводгоспу