ГоловнаПро насКерівний складКолегіяПідпорядковані організаціїДоступ до публічної інформаціїГромадська приймальня
Всі новини

22 березня 2010 року світова спільнота відзначатиме Всесвітній День Води

22.03.2010

Відзначення Всесвітнього дня Води започатковане з 1992 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.
2005 – 2015 роки проголошені Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя» і покликані привернути увагу людства до проблем, пов’язаних з водним фактором. В попередні роки Всесвітній день Води проводився під гаслами:
2000 р. – Вода для ХХІ сторіччя;
2001 р. – Вода для здоров’я;
2002 р. – Вода для розвитку;
2003 р. – Вода для майбутнього;
2004 р. – Вода та катастрофи;
2005 р. – Вода для життя;
2006 р. – Вода і культура;
2007 р. – Вирішення проблем дефіциту води;
2008 р. – Санітарія;
2009 р. – Спільні води – спільні дії;
2010 р. – Чиста вода для здорового світу.

Всесвітній День Води у 2010 році присвячено проблемам якості води. Він проходитиме під гаслом «Чиста вода для здорового світу» і має привернути увагу до необхідності покращення води, підтримання здорових екосистем, а також підвищення свідомості і культури громадян.
Вода це не просто мінеральна сировина, це жива кров, яка створює життя. Тіло людини складається на 65% із води. Організм людини з масою тіла 65кг містить 40л води. З них майже 25л знаходиться в клітинах і 15л у складі внутріклітинної рідини організму. Без харчів людина може прожити кілька тижнів, без води – загине вже за кілька днів. Першим симптомом браку рідини в організмі є постійне відчуття втоми. При втраті організмом 5% загального об’єму рідини підвищується температура тіла і прискорюється пульс. При втраті 10% відбувається дегідраційне отруєння, 15% – незворотні паталогічні зміни, 20-25% – настає смерть. Вода присутня в усіх продуктах – у молоці її 87%, помідорах – 95%, м’ясі – 50-70%, хлібі – 35%.
Організм регулює кількість води в кожній системі, органі, клітині. Потреба дорослої людини у воді становить 40 мл/кг маси тіла на добу, немовляти – 150-150 мл/кг. Циркуляція води в організмі живої істоти так само важлива для існування, як і циркуляція води у природі. Підраховано, що за життя людина випиває близько 25 тон води. На 89% із води складається мозок, на 80% – кров, майже на 70% – м’язи, і навіть у кістках скелета близько 20% води. Особливо багаті на води тканини молодого організму – в тілі 3-місячного немовляти 95% води, 5-місячного – 86%, дорослої людини –65-55%.
Багато вчених вважають, що однією з причин старіння організму є зниження здатності колоїдних речовин, особливо білків, зв’язувати великі кількості води. За звичайних умов і фізичного навантаження доросла людина виділяє приблизно 2,5л рідини за добу шляхом потовиділення. Однім із основних факторів зовнішнього середовища проживання людини є вода. Без певної кількості води не може існувати життя на планеті. Вода забезпечує різноманітні фізіологічні, хімічні, біологічні і біохімічні процеси в організмі людей, тварин і рослин.

Запаси прісної води є одним з основних багатств країни і зумовлюють її технічний і економічний розвиток.
Запаси води в зовнішньому середовищі сконцентровані в поверхневих водоймищах (моря, ріки, озера, водосховища) і в надрах землі. В зовнішньому середовищі здійснюється постійний кругообіг води. З поверхневих водоймищ і поверхні ґрунтів вода випарюється, потім випадає у вигляді атмосферних опадів, поповнюючи поверхневі водоймища і підземні води. Запаси прісної води на земній кулі, як і на території кожної держави, розподілені нерівномірно. В зв’язку з цим, в кожній країні створюються штучні водосховища, ведуться роботи по поданню і переробці прісної води в безводні і маловодні райони шляхом побудови каналів і зрошувальних систем, регулюванням поверхневого стоку тощо. Одночасно з вивченням високо мінералізованих вод і використання їх для господарсько - побутових цілей. Всі ці заходи спрямовані на створення сприятливих умов зовнішнього середовища для людини, тварин і рослин у маловодних районах.
Водночас, розвиток промисловості, сільського господарства і благоустрій населених пунктів визначається достатньою кількістю води, але і, перш за все, її якістю. Саме якість води має першочергове значення для людини. Вода, як найважливіший фактор зовнішнього середовища проживання людини, має відповідати певним властивостям, хімічному і бактеріологічному складу. Певні фізичні властивості і хімічний склад має мати вода, яка забезпечує нормальну життєдіяльність тварин і рослин.
В процесі використання водних джерел людиною, тваринами, промисловістю і сільським господарством вода забруднюється. Надходячи зворотно у водні джерела, забруднює останні. Більш за все і інтенсивніше забруднюються водні джерела тоді, коли в них скидаються без очищення промислові і господарсько-побудові стічні води. Останнім часом інтенсивні забруднення в поверхневі водоймища надходять з поверхневим стоком в період дощів, злив і з талими водами з сільськогосподарських угідь, внаслідок використання різноманітних добрив і отрутохімікатів.
Поверхневі водоймища певною мірою само очищуються від забруднень, які в них надійшли. Під впливом кисню повітря, сонячних променів, наявних у воді сапрофітних мікроорганізмів органічні речовини, що надходять у водосховища, окислюються і переходять у мінеральні, збільшуючи незначний рівень мінералізації води поверхневих водоймищ. Зазначений процес може відбуватись за умови надходження до водоймища незначної кількості бруду. При надходженні значної кількості стічних вод, особливо промислових, які можуть вміщувати хімічні сполуки і стійкі речовини, самоочищення водоймищ не відбувається, і вони можуть стати непридатними як для використання в якості джерел господарсько-питного водопостачання і оздоровчих потреб, так і для промислових цілей.
Зміна хімічного складу і фізичних можливостей води при її вживанні може негативно впливати на здоров’я людей, тварин і розвиток рослин. Фізичні властивості води визначні: одним із важливих факторів, який може по різному впливати на організм людини і на санітарні умови проживання населення.
Вченими - гігієністами доведено, що погіршення органолептичних властивостей води (колір, запах, присмак тощо) несприятливо відбиваються на водно-сольовому обміні людини при її вживанні, і рефлекторно (негативно) впливають на фізіологічні функції шлунку, зору, частоту скорочення серця. Вода може бути причиною різних захворювань і розладів. Було доведено, що виникнення захворювання серед населення, тварин і рослин залежить від наявності або відсутності окремих хімічних елементів у питній воді.
Дослідженнями встановлено, що тіло людини, тварин і рослин в основному складається з води, а також встановлено, що для забезпечення всіх потреб одній людині в упорядкованому місті необхідно в середньому біля 500-600 літрів води на добу. Систематичне вживання малої кількості води, або вживання її з великою або не достатньою концентрацією окремих солей, або хімічних елементів призводить до порушення нормальної функції окремих органів і систем організму, що може вплинути на стан організму в цілому.
Забруднення в наш час стало всесвітнім лихом. Зараз майже у всіх країнах виникає проблема відсутності достатньої кількості чистої води, так як повна зміна води в атмосфері здійснюється через 9 днів, річкова вода в середньому змінюється 20 разів на рік, а для повної зміни підземних вод необхідно не менше 8 тис. років.
Довгий час вважалось, що запаси прісної води невичерпні, що вони мають здатність до самовідновлення. У результаті безконтрольної господарської діяльності кількість придатної для пиття води різко зменшилась. Так, якщо в 1900 році людством було використано лише 5% запасів прісних вод, то у 2005 році вже 35%.
Більше мільярда жителів нашої планети живуть в умовах постійного гострого дефіциту питної води, а до 2050 року біля 7 млрд. чоловік відчуватимуть нестачу якісної прісної води. Вже сьогодні у країнах, що розвиваються, кожен третій житель страждає від нестачі питної води і відсутності належних санітарних умов, без яких неможливе нормальне життя. У цих країнах приблизно 80% усіх хвороб та одна третина смертних випадків викликані споживанням забрудненої питної води. Вже тепер у багатьох країнах світу спостерігається гострий дефіцит води, а ще більше країн наближаються до цієї ситуації.
Серед країн Європи Україна є однією з найменш забезпечених водними ресурсами. Більш ніж 75% населення України споживає воду з поверхневих джерел водопостачання, тобто якість води в них є фактором санітарного та епідемічного благополуччя населення. Найважливішими джерелами водопостачання в Україні є річки.
Зазначені порушення виявляються не так швидко, як при втраті організмом води. Іноді вони проявляються через декілька років, але при цьому можуть бути надзвичайно серйозними. Встановлений оптимальний вміст мікроелементів у воді, необхідний для нормального розвитку і життєдіяльності людини, тварин і рослин. Значне місце в хімічному складі води займають такі елементи, як натрій, калій, кальцій, магній. У природних водах вміст цих елементів помірний, що дає можливість успішно їх використовувати для пиття та господарсько – побутових потреб, для промисловості і сільськогосподарських цілей.
Щіпка хлору, трохи заліза і навіть порція бактерій – їх разом із водою додаємо до кожного рецепту їжі. Очищена вода – проблема не лише африканських країн, вона актуальна й для України. Кожна восьма проба питної води із сільських водогонів і кожна третя із джерел централізованого водопостачання не відповідає вимогам за біологічними показниками. Найбільше нарікань на старі водопроводи, через які бактерії потрапляють у крани.
Фахівці радять перед вживанням пропускати воду через фільтри. Та далеко не всі з них ефективні. Очищуючи від одних сполук, насичують воду іншими – не менш небезпечними. Найкраще – вживати воду з чистих джерел, кажуть лікарі. Але таких–майже не залишилося. Найнебезпечніше, кажуть лікарі, пити воду із міських бюветів. Надмірна мінералізація, завищений вміст заліза і навіть хвороботворні бактерії – це лише частина небезпек, які виявляють сан епідеміологи. І це при тому, що перед тим, як брати воду на експертизу, вони зливають її мінімум 10 хвилин.
Як можуть люди жити щасливим та здоровим життям? Відповідь проста - потрібно очистити воду, яка складає до 70% нашого тіла. Втрата 50% води з тіла, ми вже не можемо підтримувати життя. Завдячуючи воді, яка переноситься кров'ю та внутрішніми речовинами організму, ми існуємо. З фізичної точки зору людина - це вода.
Водопостачання тільки тоді сприяє зміцненню здоров’я людей, коли воно гарантує постачання води, користування якою не приведе до інфекційних чи не інфекційних захворювань, які передаються через воду.
Водоймища, якщо вони чисті, мають велике оздоровче значення для людини. Разом з сонцем і чистим повітрям вони є такими факторами зовнішнього середовища, які відіграють велику роль в зміцнені організму.
Ось чому необхідно охороняти наші водні джерела від різноманітних забруднень, щоб людина могла без побоювання використовувати такий дар природи, як річки, водоймища, озера і моря, не боячись нашкодити своєму здоров’ю.
У кожному регіоні світу своє ставлення до води, проте кожний визнає її цінність і місце по-своєму.
Кожен із нас повинен дбайливо ставитись до природи, раціонально використовувати водні ресурси нашої Зарічненщини. Це не лише покращить екологічну ситуацію, але й створить прекрасний настрій, принесе величезне моральне задоволення, викличе почуття поваги до себе та інших.
Посадити деревце, розчистити джерельце - ось завдання кожної людини ще з дитинства. Пригадаймо як говорив про це М. Рильський:

Щоб росли ми, щоб цвіли ми,
Щоб садами ще й рясними
Цвів навколо вільний світ.
Проблеми навколишнього середовища і зокрема водних ресурсів повинні турбують всіх нас. Ми не повинні бути байдужими і не збиткуватися над природою, повинні берегти і примножувати її багатства і пам'ятати пророче слово В. Скуратівського: "Не зміліють джерела України, якщо ми не зміліємо душею".
ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО...
...Алюмінієвий посуд, який іноді ще зустрічається на кухнях господинь, не такий вже й безпечний. Спеціалісти радять використовувати його не більше, як для кип’ятіння води, приготування каш на воді, чи випічки. Вода є нейтральним середовищем, інші ж провокують в алюмінієвому посуді активну реакцію. А на думку вчених, алюміній, що окислюється в продуктах і в мікроскопічних дозах потрапляє в організм, сприяє виникненню ряду тяжких захворювань – Паркінсона і Альцгеймера, являє загрозу для людей з хворими нирками.
...Той, хто взимку навмисно вживає води менше, ніж влітку, наносить шкоду своєму організму. Вчені радять взимку вживати таку ж кількість води, як і влітку, інакше вітер та нагріте повітря у приміщенні висушать шкіру, а втома та головний біль стануть постійними супутниками.
...Дехто вважає, що під час та одразу після тренувань не можна пити. Дослідження підтвердили, що ті спортсмени, які не вживали рідину під час змагань, показали результати на 6-12% гірші, аніж ті, які вживали. Спеціалісти радять після кожних 20 хвилин інтенсивних занять (тенісом, аеробікою і т.д.) випивати приблизно по чашці води, фруктового соку або чаю з лимоном чи медом.
...Помиляється той, хто не п’є воду, а лише чай та каву, адже ці напої сприяють виведенню рідини з організму, а не її засвоєнню. На день необхідно випивати близько 1,5-2,0л води.
...Вчені встановили, що біль у спині, ненормалізований тиск, надлишок холестерину, ожиріння – результат браку води в організмі, тому хворому достатньо лише врівноважити оптимальний баланс рідини в організмі.
...Вчені встановили, що людина, яка випиває більш 4 склянок води на день, значно зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Це пов’язано з тим, що вода, маючи простий хімічний склад, гарно всмоктується в організмі та розріджує кров, що зменшує ймовірність виникнення тромбів в судинах.

Начальник Цюрупинського МУВГ І.Андрієнко
Начальник відділу меліорації і водних
ресурсів Т.Чухалова