Більше уваги запобіганню шкідливої дії вод

15.12.2006

За останні 20 років на території Херсонської області та і в Каховському районі, населені пункти все частіше страждають від затоплення поверхневими водами та підтоплення ґрунтовими водами.
Це відбувається з визначеною періодичністю. Причини затоплення та
підтоплення пов’язані між собою і мають деякі спільні риси, але по своїй суті, походженню вони – досконало різні явища. Затоплення є результатом гідрологічних процесів поверхневих вод, що відбуваються на поверхні землі, а підтоплення – це результат гідрогеологічних процесів, що відбуваються в ґрунтових і підземних водах під поверхнею землі.
Багаторічні спостереження, що проводяться каховською ГГМЕ Держводгоспу України, організаціями Мінприроди, Міністерством з надзвичайних ситуацій, низки установ НАНУ, УААН свідчать про те, що значна частина території нашої області потенційно безпечна з погляду розвитку періодичного затоплення.
Як правило, села затоплюються на початку весни, у періоди різкого потепління, інтенсивного сніготанення або аномально великого випадання атмосферних опадів при невідталому після зимового промерзання верхнього шару грунту. Відбуваються затоплення і влітку в періоди сильних, частих злив.
В цілому, затоплення території населених пунктів залежить від несприятливого сполучення цілого ряду природних і антропологічних факторів, яких нараховується більше десятка.
Знаючи в кожному конкретному випадку, які фактори впливають на затоплення того або іншого населеного пункту, можна розробляти відповідні заходи для запобігання або ліквідації цього негативного явища.
При цьому необхідно працювати на випередження, не чекаючи катастрофи, і керуватися основним принципом, який полягає в тому, щоб максимально наблизити до природних умов обстановку, змінену в результаті господарської діяльності на території населених пунктів, скоротивши до мінімуму живлення ґрунтових вод шляхом швидкого відводу поверхневих вод, що накопичуються на території села, особливо в періоди аномальних атмосферних опадів. А цього можна досягти, в першу чергу, за допомогою відновлення природних шляхів стоку поверхневих вод, що у більшості сіл мали місце до їхнього благоустрою. У тих же населених пунктах, що розташовані в подах, необхідно здійснити заходи щодо штучного відводу поверхневих вод.
Відвід поверхневого стоку за межі населених пунктів є найбільше ефективним профілактичним заходом у боротьбі з затопленням і наступним підтопленням. Як приклад можна привести території сел Борозенське Велико-олександрівського району, Хрещенівка та Любимівка Нововоронцовського району, в яких внаслідок виконаних заходів по перехопленню та відведенню поверхневого стоку повністю ліквідовано їх затоплення та зменшилася ступінь підтоплення ґрунтовими водами.
По орогідрографічним і геоморфологічним умовах по ознаках стічності поверхневих вод більша частина Каховського району відноситься до безстічної території з розвитком великих і дрібних подів і лише вузька смуга уздовж Каховського водосховища має добрі умови поверхневого стоку в долину Дніпра.
З точки зору небезпеки затоплення в Каховському районі слід звернути увагу на населені пункти, які розташовані на безстічній території: с.с. Чорнянка, Остапенко, Волинське, Дмитрівка , Ольгівка, Подівка, Наталівка, Костогризово, Цукри, Комишанка.
Вказані села характеризуються не тільки ознаками за умовами, що погіршили стічність поверхневих вод, але і наявністю місцевого водоупору верхньопліаценових глин достатньої потужності для формування на ньому горизонту ґрунтових вод.
При надмірному живленні ґрунтових вод за рахунок поверхневого стоку можливий підйом їх рівня і не тільки затоплення, але і підтоплення ґрунтовими водами будинків та садиб.
Якщо затоплення поверхневими водами можна запобігти за допомогою відносно дешевих профілактичних заходів, то ліквідація підтоплення вимагає дорогих капітальних заходів – будівництво дренажу. Оскільки однією з причин підтоплення ґрунтовими водами служать періодичні затоплення території, то в першу чергу необхідно постійно виконувати профілактичні заходи, для запобігання накопиченню поверхневого стоку в межах сіл.
Перелік таких заходів, в залежності від конкретних для кожного населеного пункту природних і антропогенних факторів і причин, що сприяють затопленню, досить великий, але основними з них в зазначених вище населених пунктах в першу чергу, є вертикальне планування території з влаштуванням постійно діючої зливовідвідної мережі, по якій поверхневі води видаляються за межі населеного пункту, будівництво систем перехоплення поверхневого стоку, підтримка діючої системи водовідведення в робочому стані та ін.
Своєчасне виконання профілактичних заходів дозволить максимально знизити ступінь шкідливого впливу вод на території населених пунктів і забезпечити нормальні умови життєдіяльності мешканців населених пунктів.


В.Б. Мельник, начальник гідрогеологічної партії
Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції