Cемінар-навчання для працівників Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра

21.10.2019

В усі часи вода була найціннішим ресурсом для забезпечення життєдіяльності як людства загалом, так і окремої людини. Вода, неначе невтомна трудівниця, бере участь у всіх сферах нашої господарської діяльності і, що досить важливо, робить наше життя більш легким і приємним. Водночас, саме водні ресурси у сучасному світі зазнають найбільш негативного впливу від урбанізованих міст, агропромислового сектору, від застосування пестицидів та фосфатних засобів. Тому новітня політика водного менеджменту направлена на забезпечення захисту, відновлення та раціонального використання водних ресурсів з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін без нанесення шкоди при цьому самим екосистемам.

У 2014 році Україна обрала курс, орієнтований на євроінтеграцію. За ці 5 років у галузі водного господарства змін зазнала і організаційна структура водогосподарських організацій, і підходи до управління водними ресурсами, і загалом філософія водогосподарників. Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, було визначено пакет директив, що регулюють природоохоронний блок. Сучасна національна екологічна політика України у галузі використання водних ресурсів спрямована на впровадження принципів саме Європейської Водної Рамкової Директиви 2000/60/EС (ЄРВД).

З цього приводу 17 жовтня поточного року начальник відділу техногенно-екологічної безпеки, басейнової взаємодії та моніторингу вод БУВР нижнього Дніпра Катерина Кур’янінова провела семінар-навчання для працівників Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра на тему «Трансформація управління водними ресурсами відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС. Практичні аспекти та перші результати впровадження інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом».

Під час заходу присутніх було:

  •  поінформовано про впровадження інтегрованої моделі управління водними ресурсами за басейновим принципом, зміни у законодавчій базі України,
  • наголошено на необхідності та важливості написання головного документу для ефективного управління водними ресурсами – Плані управління річковим басейном (ПУРБ).
  • Також були представлені перші результати у написанні ПУРБ для Нижнього Дніпра (визначення масивів поверхневих вод, опис річкового суббасейну Нижнього Дніпра).

На сьогоднішній день проводиться робота по визначенню антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод.

До кінця року заплановано створити реєстр зон (територій), що підлягають охороні, та розробити програму державного моніторингу вод.

К. Кур’янінова додатково зупинилася на питанні реформування системи моніторингу вод відповідно до нового Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою КМУ від 19 вересня 2018 року № 758. Також було наголошено на важливій ролі басейнової ради нижнього Дніпра як консультативно-дорадчого органу у межах території суббасейну Нижнього Дніпра, діяльність членів якої буде направлена на прийняття в майбутньому ефективних управлінських рішень, результатом яких буде досягнення «доброго» екологічного стану водних ресурсів.

Підсумовуючи відмітимо, що семінар-навчання пройшов плідно, результативно та під настроєм зацікавленості!